Posadi.si

Posadi.si je digitalni žepni asistent za vrtnarjenje. Sestavljata ga mobilna aplikacija in spletni portal (www.posadi.si ).APLIKACIJA VSEBUJE:- setveni koledar Marije Thun, ki prikazuje, kdaj je primeren čas za sajenje različnih vrtnin,- možnost beleženja opomb v besedi in sliki,- pregledne in zanesljive podatke, povzete po knjigi Zelenjavni vrt, avtorice Miše Pušenjak, - opise več kot 40 najbolj priljubljenih povrtnin, ki vključujejo vse od gojenja, razmakov in datumov sajenja, gnojenja, zalivanja, dobrih in slabih sosedov, škodljivcev, do spravila in povezave na strani z recepti za vsako povrtnino posebej,- vremensko napoved, prilagojeno lokaciji vašega vrta in- možnost pregledovanja vprašanj s foruma.SPLETNI PORTAL VSEBUJE:- pregledni forum s hitro dostopnimi rešitvami - na forumu vam svetujejo tudi strokovnjaki Javne službe kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije - in- planer vrta, s pomočjo katerega lahko uredite in načrtujete svoj vrt.Aplikacijo delamo po vaši meri. Do sedaj ste nam dali že ogromno dobrih nasvetov in idej in tudi v bodoče si želimo vašega sodelovanja. Pišite nam nam na info@posadi.si in nam sporočite vaše želje, pohvale in seveda tudi kritike. Hvala!Sledite nam na twitterju: https://twitter.com/PosadiSiVšečkajte nas na Facebooku: https://www.facebook.com/Posadisi Posadi.si the pocket digital assistant gardening. It consists of a mobile application and web portal (www.posadi.si).The application contains:- Planting calendar Mary Thun, which shows when the appropriate time for planting a variety of vegetables,- The possibility of recording notes in words and pictures,- Transparent and reliable data, taken from the book Vegetable Garden, author Miše Pušenjak,- Descriptions of more than 40 of the most popular garden vegetables, which include everything from cultivation, spacing and planting dates,        fertilization, watering, good and bad neighbors, pests, and the harvest and links to pages with recipes        each a vegetable separately,- Weather forecast adapted to the location of your garden and- The possibility of reviewing issues with the forum.The site:- Transparent forum with readily accessible solutions - to make sure you advise experts Public Service        FAS in Agriculture and Forestry Chamber of Slovenia - and- Planer garden, through which you can edit and design your own garden.Application work for you. By now, you already gave us a lot of good tips and ideas and in the future we want your participation. Contact us info@posadi.si us and let us know your wishes, praise and criticism, of course. Thank you!Follow us on twitter: https://twitter.com/PosadiSiVšečkajte us on Facebook: https://www.facebook.com/Posadisi


                
应用大小::11 MB  
价格: $ 0  
浏览人数:146
排名: 4.41