Pyramid S4C

Croeso i Pyramid. O fewn y waliau mae ‘na gyfres o bosau, trapiau a sialensau, yn cynnwys Bedd Aur y Pharo. Mae’r app yma’n mynd law yn llaw â’r rhaglen gwis newydd ‘Pyramid’ fydd ar S4C o Medi 8fed. Byddi di’n gallu chwarae gyda’r cystadleuwyr ar y rhaglen wrth ddewis yr eicon ‘teledu’, neu galli di drio curo’r sgoriau uchaf wrth ddewis yr eicon ‘chwarae’. Wyt ti’n ddigon dewr i fentro i siambrau a thwnneli’r Pyramid i brofi dy sgiliau? yr app: - 7 sialens - 3 lefel i bob sialens - Rhestr sgoriau uchel - Byd 3D - Chwarae r’un pryd â’r rhaglen deledu - Rhybudd: rhaid gwneud mathamateg yn yr her olaf! Welcome to Pyramid. Deep within its walls lurk a series of ancient Egyptian puzzles, traps and challenges, including the ominous Golden Pharaoh’s tomb. This app supports the new ‘Pyramid’ game-show airing from Sept 8th on S4C and allows you to play along with the television contestants by selecting the TV Sync mode, or you can aim for high scores on varied difficulties with the Play Levels mode. Come and venture into the tunnels and tombs of Pyramid and put your skills to the test. App features: - 7 unique challenges - 3 levels of difficulty - Completion ratings and high scores - 3D environments - Play in real-time with on air games - Warning: final challenge contains maths!


          
应用大小::109 MB  
价格: $ 0  
浏览人数:7
排名: 4.57