Sparen en Opnemen

Sparen nu .... opnemen straks. geld sparen, geld opnemen en de koopkracht.Sparen en Opnemen berekent welk bedrag je moet sparen als je later gedurende een aantal jaren een vast bedrag wil opnemen. Of andersom. Als je straks een vast bedrag wil opnemen, wat moet je dan vanaf nu sparen.Het laat je ook zien wat de invloed is van rente, inflatie, deflatie en de duur van sparen en opnemen op je spaargeld en je pensioen.Sparen en Opnemen:- toont in één oogopslag het effect van rente, inflatie, deflatie en tijd op spaargeld- is dynamisch: bij wijzigen van een willekeurig item toont het direct de wijzigingen in de overige items- toont in een grafiek het resultaat van de berekeningen van jaar tot jaar- geeft de mogelijkheid om je verwachte pensioen of aow in de berekeningen mee te nemen- gebruikt voor het invoeren van de getallen een zoekbalk die aangepast kan worden wat betreft nauwkeurigheid en getallenreeks.is onafhankelijk van enige instelling of bedrijf, bevat geen reclame. Save now .... record soon.save money, withdraw money and purchasing power.Savings and Record calculates how much you need to save if you later want to record for several years a fixed amount.Or vice versa. If you plan to record a set amount, what should you save now.It also lets you see the influence of interest rates, inflation, deflation and duration of saving and recording on your savings and your pension.Savings and Record:- Shows at a glance the effect of interest rates, inflation, deflation and time savings- Is dynamic: when changing any item shows directly the changes in the other items- Shows a graph of the results of the calculations from year to year- Allows you to take your anticipated retirement or state pension in the calculations- Used to enter the numbers a search bar that can be customized in terms of accuracy and number sequence.independent of any institution or company, does not contain advertising.


              
应用大小::3 MB  
价格: $ 0  
浏览人数:3
排名: 4.33