ต่อคำสำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย

ต่อคำสำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย- รวบรวม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพยไว้มากมาย- เกมจะสุ่มต้นประโยคให้ แล้วให้ผู้เล่นทายส่วนที่เหลือว่าคืออะไร- จำนวนคำถามต่อรอบ 20 ข้อ พร้อมเฉลย The idioms, proverbs, sayings Thailand.- Compiled by many proverbs, sayings, idioms Thailand.- The game will randomly start a sentence. And the winners of the rest is.- The number of questions per round 20 questions with solutions.


   
应用大小::3.5 MB  
价格: $ 0  
浏览人数:228
排名: 4.09