Shooty Fruity Lite

-Touchscreen tapping, fruit shooting action -Original music and 3D graphics with a psychedelic vibe -Developed in North Wales, by a small bear and a cosmic goat -Infinite replayability - the fun never ends, it just get harder! -No strings attached, completely free 'Lite' version. Why not give it a try! Like it? Get the full version and experience more levels, more variety and more fun! -Tapio gyffwrdd sgrîn, gweithredu saethu ffrwythau -Cerddoriaeth a 3D graffeg -Original gyda naws seicedelig -Ddatblygwyd yng Ngogledd Cymru, gan arth bach a gafr cosmig -Gallu ailchware ddiddiwedd - yr hwyl byth yn dod i ben, cyflawn yn mynd yn fwy anodd! -Ddim llinynnau ynghlwm, yn gyfan gwbl rhad ac am ddim fersiwn 'Lite'. Beth am roi cynnig arni. -Ei hoffi? Cael y fersiwn llawn ac yn profi mwy o lefelau, mwy o amrywiaeth a mwy o hwyl!


      
应用大小::24 MB  
价格: $ 0  
浏览人数:8
排名: 4.5