แคลอรี่ อาหาร

เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมรายการแคลอรี่ของอาหารแต่ละประเภท- อาหารจานเดียว- ของหวาน/ขนม- ผลไม้- เครื่องดื่ม- พืชผัก- อื่นๆ- และกิจกรรมการเผาผลาญพลังงาน Is an application that compiled a list of calories of each food type.- Meal- Dessert / Sweets- Fruits- Beverages- Vegetables- Other- And energy metabolism.


    
应用大小::8.6 MB  
价格: $ 0  
浏览人数:2
排名: 4