Koolhydraatkenner

De koolhydratentabel op je mobiele telefoonnieuw in versie 2.0:- handige zoekfunctie- eenvoudigere bediening- nieuwe lay-outDe koolhydratentabel in de Koolhydraatkenner is samengesteld door diëtisten die verbonden zijn aan medische instellingen. Hiermee onderscheidt de Koolhydraatkenner zich van veel andere koolhydratentabellen.Bij diabetes bestaat de behandeling steeds meer uit een combinatie van kennis en technologie. Goed en succesvol gebruik van bijvoorbeeld een insulinepomp vereist ook goede kennis van koolhydraten. De Koolhydraatkenner is een uitkomst omdat daarmee die kennis snel en goed kan worden opgezocht. En goede koolhydraatkennis wordt nog belangrijker nu de insulinepomp gekoppeld kan worden aan de sensor die continue de bloedsuikerwaarde meet.de Koolhydraatkenner is ontwikkeld in samenwerking met de artsen en dietisten van Diabeter, het nationaal kenniscentrum voor Diabetes.De Koolhydraatkenner geeft voor meer dan 1000 producten de hoeveelheid koolhydraten (gram) per hoeveelheid. De eenheid waarin deze hoeveelheid is gegeven verschilt per product. Zo bevat een glas appelsap 12 gram koolhydraten. Eén stuk baklava (van 30 gram) bevat 16 gram koolhydraten. Deze waardes zijn geverifieerd door erkende artsen en dietisten. Koolhydraten tellen: producten kunnen worden gebundeld tot een zogenaamd eetmoment. Per eetmoment wordt de totale hoeveelheid koolhydraten geteld. Deze eetmomenten worden bewaard en kunnen later weer worden opgezocht.Verder kunt u op eenvoudige wijze de uitgebreide lijst producten verder uitbreiden met 'eigen' producten. Deze 'eigen' producten worden in de standaard lijst opgenomen. Alle beschikbare functies zijn ook op deze producten van toepassing.Tevens beschikt de Koolhydraatkenner over een aantal handige vuistregels waarmee heel snel de hoeveelheid koolhydraten uitgerekend kan worden van een apart lijstje met producten. The carbohydrates table on your mobile phoneNew in version 2.0:- Convenient search- Easier operation- New layoutThe carbohydrates in the table has been compiled by dietitians Kenner Carbohydrate associated with medical institutions. This distinguishes the Carbohydrate Kenner from many other carbohydrates tables.In diabetes treatment increasingly composed of a combination of knowledge and technology. Good and successful use of an insulin pump for example, also requires good knowledge of carbohydrates. The Carbohydrate Kenner is a godsend because this knowledge quickly and properly can be searched. And good carbohydrate knowledge is even more important now that the insulin pump can be attached to the sensor that continuously measures the blood sugar linked.The Carbohydrate Kenner was developed in collaboration with doctors and dieticians Diabeter of the national knowledge center for Diabetes.The Carbohydrate Kenner cares for more than 1000 products, the amount of carbohydrates (grams) per volume. The unit in which the quantity is given to each product. For example, a glass of apple juice 12 grams of carbohydrates. One piece of baklava (30 grams) contains 16 grams of carbohydrates. These values ​​are verified by licensed doctors and dieticians.Carbohydrate counting: products can be bundled into a so-called eetmoment. Per eetmoment the total amount of carbohydrate is counted. These eating occasions are stored and can be retrieved later.You can expand a simple manner the extensive list of products with "own" products. These 'own' products are included in the standard list. All available functions are also applicable to these products.The Carbohydrate Kenner also has a number of useful rules of thumb that very quickly the amount of carbohydrates can be a separate list of products calculated.


         
应用大小::0.8798828125 MB  
价格: $ 1.3  
浏览人数:19
排名: 3.84