SmartLeo

„SmartLeo” to edukacyjna gra w formie quizu stworzona dla studentów Akademii Leona Koźmińskiego. Zadaniem gracza jest podanie właściwej odpowiedzi spośród czterech możliwych. Dostępne kategorie tematyczne to: przedsiębiorczość, finanse, prawo i marketing. Gracz posiada trzy szanse kontynuowania rozgrywki w przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi. Po przejściu przez każde pięć pytań pojawia się mini-gra luźno związana z tematyką quizu. Punktacje graczy są umieszczane w tablicach wyników dla każdej z kategorii. W najbliższym czasie zostaną dodane nowe tematy do sprawdzenia swojej wiedzy.‘SmartLeo’ is an educational game designed in quiz-like form for Kozminski University students. Player have to choose answer from four possibilities in categories like entrepreneurship, finances, law, marketing. There is only one correct answer and you have three chances to continue game if you mark a wrong answer. After each five questions there will be one of five mini-games waiting to solve-out. Compete with other students by achieving high scores in leaderboard – separate for each category. There will be more categories in nearest future. "SmartLeo" is an educational game in the form of a quiz designed for students of Kozminski University. The player's task is to give the correct answer from four possible. Available thematic categories are: entrepreneurship, finance, law and marketing. The player has three chances to continue the game if the answer wrong answer. After passing through any five questions appears in the mini-game loosely related to the subject of the quiz. Scores, players are placed in the tables of results for each category. In the near future will be added new topics to test your knowledge.'SmartLeo' is an educational game designed in a quiz-like forms for Kozminski University students. Player have to choose answer from four possibilities in categories like entrepreneurship, finances, law, marketing. There is only one correct answer and you have three chances to continue game if you mark a wrong answer. After each five questions there will be one of five mini-games waiting to solve-out. Compete with other students to Achieving high scores in the leaderboard - separate for each category. There will be more categories in nearest future.


    
应用大小::16 MB  
价格: $ 0  
浏览人数:4
排名: 4