Svenska uttryck Full

Detta program passar svenska eller utländska barn och vuxna som intresserar sig för att fördjupa sin kunskap i svenska språket. Utbildning sker i spelform vilket ger bäst resultat. Databasen inkluderar cirka 2800 uttryck med förklaringar. Det finns en gratis test-version som inkluderar 250 uttryck.Programmet fungerar på telefoner och surfplattor med Android versioner 2.2 och högre.Det finns ett bra verktyg i programmet för att söka i uttryckslistan i alfabetsordning eller på valfritt sökord i uttrycket eller förklaringen.Man kan hantera egen favoritlista (lägga till/ta bort), testa sin kunskap i spelform (välj ett rätt svar från 3 alternativ) och få betyg. Det finns en avancerad meny var man kan ändra bakgrundsfärg, få hjälp och information om programmet. This program fits Swedish or foreign children and adults who are interested in deepening their knowledge of the Swedish language. Training takes place in game shape, which gives the best results. The database includes about 2800 expressions with explanations. There is a free trial version that includes 250 expression.The program works on phones and tablets with Android versions 2.2 and higher.There are a great tool in the program to search the expression list alphabetically or by any keyword or phrase in the declaration.You can manage your own favorites list (add / remove), to test their knowledge in game shape (choose the correct answer from three choices) and get scores.There is an advanced menu where you can change the background color, get help and information about the program.


   
应用大小::0.43359375 MB  
价格: $ 2.33  
浏览人数:1
排名: 3