Svensk-rysk ordbok Test

Det är kompakt (off-line) Svensk-rysk och Rysk-svensk ordbok som inkluderar cirka 12 000 ord. Gratis version inkluderar 1000 ord.Det finns ett verktyg i programmet för att söka i båda Svenska och Ryska ordlista i alfabetsordning eller på valfritt sökord. Man kan hantera egen favoritlista (lägga till/ta bort), testa sin kunskap i båda språk i spelform (välj ett rätt svar från 3 alternativ) och få betyg. Programmet fungerar på telefoner och surfplattor med Android versioner 2.2 och högre.Det finns en avancerad meny var man kan ändra bakgrundsfärg, få hjälp och information om programmet. It is compact (off-line) Swedish-Russian and Russian-Swedish dictionary that includes about 12 000 words. Free version includes 1000 words.There is a tool in the program to search in both Swedish and Russian dictionary alphabetically or by any keywords.You can manage your own favorites list (add / remove), to test their knowledge in both languages ​​in game shape (choose the correct answer from three choices) and get scores.The program works on phones and tablets with Android versions 2.2 and higher.There is an advanced menu where you can change the background color, get help and information about the program.


     
应用大小::0.3154296875 MB  
价格: $ 0  
浏览人数:7
排名: 2.57